Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 13.3.2018

(Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, Henkilötietolaki (523/1999) 10. ja 24. pykälä)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi ja y-tunnus: Tmi Henri Pätsi / e-eläinlääkärit.fi 1716347-1
Osoite: Aimolantie 4, 97970 Sirniö
Muut yhteystiedot: sähköposti [email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henri Pätsi
Aimolantie 4, 97970 Sirniö
Muut yhteystiedot: sähköposti [email protected]

3. Rekisterin nimi

e-eläinlääkärit.fi:n asiakas- ja potilastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin pitäminen ja eläinlääkärin lakisääteisen potilaskortiston pitäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi henkilötunnus silloin, kun asiakas tilaa palvelun kautta eläinlaboratoriopalveluita jotka laboratorio laskuttaa suoraan asiakkaalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekille asiakkaan nimi soitettaessa lääkemääräys. Eläinlaboratoriolle asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus, kun asiakas tilaa palvelun kautta eläinlaboratoriopalveluita.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Täysin salattu tietojen käsittely. Varmuuskopiointi käytössä. Tietoihin pääsy edellyttää salasanaa.

10. Tarkastusoikeus

Asiakas voi pyytää tietonsa sähköpostitse samasta sähköpostiosoitteesta lähetettävällä viestillä, joka on asiakastiedoissa. Muussa tapauksessa edellytetään kirjallinen vapaamuotoinen allekirjoitettu pyyntö.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi pyytää tietonsa korjaamista sähköpostitse samasta sähköpostiosoitteesta lähetettävällä viestillä, joka on asiakastiedoissa. Muussa tapauksessa edellytetään kirjallinen vapaamuotoinen allekirjoitettu pyyntö. Mahdollisuuksia pyytää tietojen poistamista rajoittaa lainsäädäntö eläinlääkärin velvollisuudesta pitää ja säilyttää potilaskortistoa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet